Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 28.Olağan Genel Kurulu İlanı

TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI İKTİSADI VE SOSYAL

 ARAŞTIRMALAR VAKFI’ NIN XXV11I. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI

 

 

Vakfımızın XXVIII. Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00 de Toros Sokak No:11/17 Sıhhiye/Anakara adresindeki, kendi salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saate çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Vakıf Resmi Senedinin 16. maddesi gereğince, Genel Kurul 28 Mayıs 2022 tarihinde Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

 Üyelerimize duyurulur.      

 

                                                                                                VAKIF YÖNETİM KURULU                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

GÜNDEM:                                                                                               

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması,

2.Divanın Teşekkülü,

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

4.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,

5.Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Görüşülmesi ve İbrası,

6.Bütçe ve Yıllık Çalışma Programlarının Görüşülmesi ve İbrası,

7.Yeni Dönem Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe’nin Görüşülmesi ve İbrası,

8.Vakıf Resmi Senedinde Günün Şartlarına Göre Olabilecek Gerekli Çalışmaların Yapılabilmesi İçin Vakıf Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi,

9.Şubelerle İlgili Yapılacak İşlerde Vakıf Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi,

10.Dilek ve Temenniler,

11.Kapanış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdiristanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti