Kumuk Türklerinin ünlü şair ve ozanı Yırçı Kazak TÜRKSOY’da anıldı

TÜRKSOY çatısı altında Türk halklarının kültür ve sanatında derin izler bırakmış aydınlarını anmak amacıyla gerçekleştirilen “Türk Dünyası’nın Öncüleri” konferanslar serisinin on dokuzuncusu, doğumunun 190. yıl dönümü nedeniyle Kumuk Türklerinin ünlü şair ve ozanı Yırçı Kazak’a ithaf edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı’nın oturum başkanlığında 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Doğumunun 190. Yıl Dönümünde Kumuk Türklerinin Ünlü Şairi Yırçı Kazak” başlıklı konferansın açış konuşmasını TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yaptı.

Konuşmasında TÜRKSOY’un, Türk dili konuşan ülkelerin yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının da kültürel mirasının korunmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Kaseinov, büyük kültürel birikime sahip olan Türk toplumlarından birinin de Kafkasya’da yaşayan Kumuk Türkleri olduğunu söyledi.

Kumukların da diğer Türk halkları gibi edebiyat alanında çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğine dikkati çeken Kaseinov, “Bu ünlü isimlerden biri de bu gün doğumunun 190. yıl dönümünü andığımız şair Yırçı Kazak’dir. Bu gün aziz ruhu önünde eğilerek saygı ve özlemle andığımız bu büyük şahsiyet hem Kumuk, hem Kafkas, hem de dünya edebiyatına büyük bir edebi miras bırakmıştır. Asil adi Kazak Tatarhan olan Yırçı Kazak ahlak, öğüt, aşk, felsefe, hak-adalet uğruna mücadele ve önemli tarihsel olaylarla ilgili çeşitli konularda, zengin edebi dille şiirler yazmıştır. Eserlerini Kumukça yazan Yırçı Kazak halk arasında haksızlığa boyun eğmeyen şair gibi taninmiş ve sevilmiştir. Bu yüzden böyle bir kıymetli hazinenin hepimiz tarafından okunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda her birimize önemli görevler düştüğü kanaatindeyim.” diye konuştu.

Daha sonra Dağıstan Cumhuriyeti (RF) ile Türkiye’den etkinliğe katılan akademisyenler Yırçı Kazak’ın hayatı ve edebiyatı hakkında sunumlar yaptı. Etkinlikte, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Öztürk “Yırçı Kazak’ın Şiir Dili”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Pekacar “Kumuk Türkçesi Yazı Dilinin Kurucusu – Yırçı Kazak”, Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İmperiyat Halipayeva “Kumuk Edebiyatının Klasiği Yırçı Kazak ve Onun Edebi Yaratıcılığının Esasları”, Kumuk Bilim ve Kültür Birliği Başkanı Doç. Dr. Kamil Aliyev “Yırçı Kazak  Yabancı Araştırma ve Eserlerde”, Kumuk araştırmacı-yazar Tevfik Zengin “Türkiye Kumuklarında Yaşayan Sözlü Halk Edebiyatı ve Yırçı Kazak” başlıklı tebliğlerini sundular.

Çevrim içi konferans Kumuk şair Bahavutdin Samedov’un Yırçı Kazak’ın şiirlerinden örnekler seslendirmesiyle sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdiristanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti