Kazakistan

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki bağımsız devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY’un üyesidir. Uluslararası bir çok kuruluşa üyedir.

2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa’nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.

Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir.

Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkezüssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.

Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü’ne kıyısı vardır.

 

Başkenti : Nur-Sultan
Resmi dili : Kazak Türkçesi, Rusça

Önemli Şehirleri :
Almatı, Baykonur, Çimkent, Aktöbe, Karagandı, Atırav, Türkistan

Nüfus : (2018 nüfus sayımı) 18.633.479
Nüfus artış hızı : %0,7

Yüzölçümü: 2.724.900 km²

GSYİH (SAGP) : 420,629 milyar dolar (2014 tahmini)
GSYİH (SAGP) Kişi başına : 24,143 dolar (2014 tahmini)

Para birimi : Tenge

Etnik Gruplar :
Kazak (%63,1), Rus (%23,7), Özbek (%2,9),
Ukraynalı (%2,1), Uygur (%1,4), Tatar (%1,3), Diğer (%5,5)

Yönetim şekli : Üniter Anayasal Başkanlık
Devlet Başkanı : Kasım Cömert Tokayev

Kazak Hanlığı : 1465
Alaş-Orda Devleti : 1917-1920
Kazakistan SSCB : 5 Aralık 1936
SSCB’den Bağımsızlık : 16 Aralık 1991

1998 yılındaki anayasa göre Kazakistan, yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız olduğu demokratik, laik, üniter bir devlettir.

Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaş üzerinde olmak ve Kazakça bilmek şarttır. Seçmen yaşı ise 15’tir. Yasama yetkisi 107 milletvekilinden oluşan meclis ve 47 üyeden oluşan senatoya aittir. Parlamentoda birden çok parti temsil edilmektedir.

 

Önemli günler:

Nevruz: 21-23 Mart

Kazak Halkının Birleşme Bayramı: 1 Mayıs

Zafer Bayramı: 9 Mayıs

Başkent günü: 6 Temmuz

Bağımsızlık günü: 16-17 Aralık

 

Önemli şair ve yazarları :
Mir Jakıp Dulatuli, Abay Kunanbayev, Magcan Cumabayev, Muhtar Avezov,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdiristanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti