“Doğumunun 580. Yılı Münasebetiyle Türk Dilinin Büyük Mektebi Ali Şir Nevayi Paneli ve Fahri Doktora Tevcih Töreni” gerçekleştirildi

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ali Şir Nevayi Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi iş birliği, TÜRKSOY’un da katılımıyla  “Doğumunun 580. Yılı Münasebetiyle Türk Dilinin Büyük Mektebi Ali Şir Nevayi Paneli ve Fahri Doktora Tevcih Töreni” gerçekleştirildi.

Salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenen programda, AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Ali Şîr Nevâyî Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sırojıddınov ve Ali Şir Nevayi Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Jabbor Eshonqul birer konuşma yaptılar.

Paneldeki konuşmasında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, kurucu üyelerimizden Özbekistan ile TÜRKSOY arasındaki yakın iş birliğine dikkati çekerek,   “TÜRKSOY- Özbekistan kitabını 2020 yılı Eylül ayında yayımladık ve Özbekistan’ın Bağımsızlık Günü’ne ithaf ettik. TÜRKSOY, Türk Dünyası’nda iz bırakmış insanları hatırlatmak amacıyla düzenlediği “Türk Dünyası Öncüleri” konferanslarından birini Ali Şir Nevai’ye ithaf etti.  Ali Şir Nevayi, ismi bütün Türk edebiyatına mal olmuş bir büyüğümüzdür.” dedi.

Bilal Çakıcı, “Nevai, çeşitli edebî türlerde yazdığı çok sayıda manzum ve mensur eserleri sayesinde, ünü sadece Özbek edebiyatını değil, bütün Türk edebî coğrafyasını kuşatmış ve etkilemiştir. Nevai, divanları ve mesnevileri, tezkireleri, ilmî çalışmaları, dinî ve ahlâkî eserleriyle, zaman ve mekân sınırlarını aşarak yaşadığı dönemden itibaren ismi bütün Türk edebiyatına mal olmuş biridir. O, Çağatay edebiyatının ve Türkçesinin adıyla özdeşleşmesine ve “Nevai dili ve Nevai üslubu” diye anılmasına vesile olmuş; Baykara meclislerinin oluşumundaki etkin rolüyle devlet-sanat ilişkisinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende, Ali Şir Nevayi Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Senatosu kararıyla Ali Şir Nevayi Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sırojıddınov tarafından AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’e çevrimiçi olarak Fahri Doktora Belgesi tevcih edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdiristanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti