Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına

Şiirin sözleri, 15 Kasım 1914 senesinde Osmanlı’nın 1. Cihan Savaşı’na iştirakini büyük bir heyecanla izleyen Azerbaycan’ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazılmıştır. 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenmiştir.

5 Mayıs 1892’de Gence yakınlarındaki Şamhor bölgesinin Seyfeli köyünde doğan Ahmet Cevad (Cavad Ahundzade), Balkan Savaşı sırasında İstanbul’da teşkil edilen Kafkas gönüllü kıtası içinde Trakya cephesinde savaştı. Çok genç olmasına rağmen, XX. yüzyıl başlarında Azeri şairler içinde Türkçülüğü ilk defa terennüm eden, Türk milliyetçiliği fikrini ortaya atanlardan biri de Ahmed Cevad’dır.

Ahmed Cevad 1937’de karşı-devrimci faaliyette bulunduğu ve Pantürkizm gibi sahte ve uydurma suçlamalarla tutuklanır ve askeri mahkemenin kararıyla idam cezasına mahkûm edilir. 1937 sonlarında şair, kurşuna dizilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdiristanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti