8 Nisan 2020

Reşit Rahmeti Arat

Türk dili ve kültürünün eski dönemleri üzerine araştırmalar yapan Türk dil tarihçisi ve Türkolog Reşit Rahmeti Arat, Kazan’ın kuzeybatısında Eski Ücüm’de doğdu. Babası müderris Abdürreşid İsmetullah, […]
3 Nisan 2020

Muharrem Ergin

Bugün Gürcistan sınırları içinde kalmış olan Ahıska vilâyetinin Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde doğdu. Babası Haydar Bey, annesi Name Hanım’dır. Kemaloğulları diye bilinen aile Azerbaycan coğrafyasında […]
3 Nisan 2020

Hüseyin Namık Orkun

31 Ocak 1902’de İstanbul Kasımpaşa’da doğdu. Babası ilmiyeden Mehmed Hayri Efendi, annesi Münevver Hanım’dır. Anne ve baba tarafından beş kuşak İstanbulludur. Orta öğreniminin ardından girdiği İstanbul […]
3 Nisan 2020

Bahaeddin Ögel

BAHAEDDİN ÖGEL Elazığ’ın Çarşı mahallesinde doğdu. Babası Harput eşrafından Mehmed Şemseddin Bey, annesi Nâdire Hanım’dır. İlk ve orta okulu Elazığ’da, liseyi Malatya’da okudu. 1941 yılında girdiği […]
3 Nisan 2020

Dr. Sadık Ahmet

Dr. SADIK AHMET Dr. Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947 tarihinde Yunanistan’ın Gümülcine şehrinin Küçük Sirkeli Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümülcine’deki Celal […]
25 Mart 2020

Turan Yazgan

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.tisav.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FT__RK-D__NYASINA-ADANAN-B__R-__M__R___PROF.-DR.-TURAN-YAZGAN-1938-2012380712-406886-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
25 Mart 2020

Zeki Velidi Togan

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.tisav.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FZVelidiTOGAN.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
25 Mart 2020

Ziya Gökalp

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.tisav.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fziya-g%C3%B6kalp.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
25 Mart 2020

Yusuf Akçura

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.tisav.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FYusufAKCURA.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]