Başkandan

 

–  Vakıflar insanlara ve insanlığa hizmet etme gayesi ile kurulmuş gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Vakıfların her toplumda yer aldığı bilinen bir gerçektir. İslam inancı ile vakıfların amacı örtüştüğünden vakıflar Türk topluluklarında çok yaygınlaşmıştır. Türklerin inşa ettikleri cami ve külliyelerin çevresindeki klasik Türk şehirleri vakıfların bir sonucu olarak görülebilir. Hatta bu durum;
    Osmanlı İmparatorluğu’nun bir vakıf imparatorluğu olarak anılmasına sebep olmuştur. Günümüze kadar çeşitli ad ve amaçlarla çok sayıda vakıf kurulmuştur. Bu vakıflardan bir tanesi de “Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV)”dır.
    Vakfımızın sitesinin yayınlanması ile sizlerle konuşmanın  inanılmaz mutluluğu ile herkese selam ve saygılar… Türkiye’nin Türk Dünyası ile mutlaka bir çok alanlarda işbirliği yapması gerektiğini ifade eden insanların;
–    Bu hususun neden bir vakıf aracılığı ile olmasın düşünce ve tavsiyeleri,
–    Bir zamanlar dünyanın çok önemli iktisadi kaynaklarını kontrol etmiş, insanlığa ve mazlum topluluklara yol göstermiş olan yüce Türk milletine  tarihi tekrar yaşatma fırsatı çıkması,
–    Allah (c.c.)’ın Türk Dünyasına bahşettiği stratejik yer altı ve yer üstü kaynakların Türkler tarafından Türklere göre ve Türkler için kullanma fırsatının mümkün olması,
–     Türk Cumhuriyetleri ile kültür, yer altı ve yer üstü stratejik kaynaklar, arkeolojik araştırmalar, bilim ve sanayi alanlarında işbirliğinin mutlaka yapılması, gerçeği ile çoğunluğu Üniversite Öğretim Üyesi olan insanların bir araya gelerek 18.05.1994 tarihinde bu vakfı (TİSAV) kurmuşlardır. Kuruluşunun gayesi bu sitede yer alan faaliyetlerinden de anlaşılabileceği gibi Türkiye ve Türk Dünyasına hizmettir. Bu tarihi fırsatlar sonucu Türk Dünyasının gelişme süreci Türk düşmanlığını saplantı haline getirmiş olan kompleksli Avrupalılar ve diğerlerinin içeriden ve dışarıdan her türlü melanetlerine rağmen hala ayakta durmamız Türk düşmanlarını çileden çıkarmaktadır.   

– Bunun sonucu kapalı kapılar arkasında veya parlamentolarda yapılan sinsi planların ilme, insan haklarına veya tarihe aykırı olmasını ırk ve din ayrılığı ile izah etmek mümkün değildir. Bu itibarla bizim dışımızda olan ve medeni! diye vasıflandırılan topluluklarda gayeye ulaşmak için insan dahil her şey vasıtadır. 
   Günümüzde karşılık beklemeksizin bir işin ucundan tutan insanlarımız azalmaktadır. Türk’e ve Türk Dünyasına hizmet eden insanları çoğaltmak bu faaliyette bulunan bütün kurum ve kuruluşları desteklemek her Türk’ün görevi olmalıdır.
Çünkü bu aziz millet;

– Kamuda kimimizi memur, amir, bürokrat,  profesör, gibi önemli makamlara getirmiştir. Şimdi bu yüce milletin evlatları olarak Vakıf aracılığı ile milletine hizmet etmenin hazzını ve haklı gururunu duymak isteriz.

– Türkiye ve Türk Dünyasına hizmet etme hazzını tatmak isteyen herkese vakfımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Bu vakıf milletin temel problemlerini gündeme getirerek çözümler aramada, ihtiyaç duyulan konularda projeler hazırlamada ve Türkiye ve Türk Dünyasına ve insanlığa hizmet etmede çaba göstermek isteyen herkesle veya her kuruluşla iş yapmayı arzulamaktadır…

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                                                Yurt KOÇ

                                                                                                                                                                                                                           GENEL BAŞKANistanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti